Cấu tạo gỗ nhựa (Wood Plastic Composite)

Cấu tạo gỗ nhựa Cấu tạo gỗ nhựa: bột gỗ chiếm 50% – Hạt nhựa 38% (PE-PVC) – Chất tạo màu 5% – Hợp chất kết dính 7%. Gỗ nhựa (tiếng Anh: WPC – Wood Plastic Composite), còn gọi là Gỗ composite, là một loại nguyên liệu tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ […]